'Het concept wordt een machine

dat creëert het jacht '